logo
پایگاه خبری تحلیلی نور خبر
  دست متعرضین به انفال کوتاه می شود
  کد خبر: 91206      کد خبرنگاری : امین قجر
  منتشر شده: 08/ اسفند/ ۱۴۰۱|| 6:47 PM
  تعداد بازدید:461

  جلسه ویژه صیانت از انفال و مبارزه با جنگل خواری و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در فرمانداری شهرستان نور برگزار شد.


  به گزارش نورخبر، نماینده ویژه استاندار مازندران گفت: دو شهرستان نور و آمل را به عنوان پایلوت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین قاچاق چوب قرار دادیم و به همین منظور کارگروهی را در هر شهرستان با محوریت فرماندار تشکیل شد تا بین دستگاه های مرتبط یک هم افزایی صورت گرفته تا بتوانیم ساخت و سازهای غیر مجاز و قاچاق چوب را کنترل کنیم. سردار اکبرزاده افزود: جلسات مختلفی تاکنون تشکیل شده و استمرار خواهد داشت و ما تنها به جلسات اکتفاء نکرده و به صورت کاملا میدانی عمل خواهیم کرد تا دست متخلفین را کوتاه نمائیم. او درباره ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از بافت نیز متذکر شد: نحت هیچ شرایطی قانون اجازه نخواهد داد که هیچ شخصی در خارج از بافت ساخت و ساز انجام دهد و کسانی که از قانون تبعیت نکنند و قانون گریزی را سرلوحه کار خود قرار دهند باید بداننذ این افراد صاحب مسکن نیستند و ملک مال انان نمی باشد و متعرضیتی که در منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع هم ساخت و ساز دارند بدانند قانون برخورد شدیدی با آنان خواهد کرد و ما هم تحت هیچ شرایطی کوتاه نخواهیم آمد.

   


  banner
fhfh